maandag 6 februari 2017

Uit De Rem Gebiecht (6u29)

Stappen
kleven aan de grond
Het groen
is uit het gras gevist,
wat gisteren nog bloeide rot

De rotvaart ligt er lui bij
en de luwte streelt de lellen kil

Grote woorden maken zich als slaven klein
onthecht van hun kerkstoel
houden ze het bloed warm
in het moederlijf van de mislukking, letsels
van oeroude toekomst, uitlaatlippen
op een vormeloos gezicht

lege hand in lege hand
lopen nachten schuimen, worstelende
vleugelslagen en scheel rood
de onbewoond verklaarde hartkamers van het nieuwe daglicht in

(S.C.)

vrijdag 6 januari 2017

Poème Photographique à Ranger Chez Vous

Deze bundel zal verkrijgbaar zijn samen met het album Klankdal – Alle Dag Aan Diggelen dat eind februari verschijnt bij Wool-E Discs. Dit is een oplage van 5 stuks, m.a.w. 5 exemplaren van het Klankdal-album komen samen met de bundel voor een kleine meerprijs. First come, first served. Meer info volgt later.
woensdag 21 december 2016

Getiteld gedicht (X)

Onze gedachten 
Waren koffiekleurig, 
Zwavelgeurig 
Met vogelvluchttrafieken, 
Druk

Afgesleten zijn de stekels, afgevlakt 
Door tijd  
En dichtgeschroeid de barsten, 
Overschilderd met blazoen (krap grijs 
Als alle muren van de levensschool) 
Van onze bolsters

Zwemmen teringtongen, gasfleslentes 
En bananenschillen- 
schoonheid rugslags nu 
(Dood bedeeld door as, dons 
En vertraagde stiltes)doodverveeld in rondjes

Buiten kil, vanbinnen warm 
Op slot; Heilloos kerven dromen strepen in de buikwand, 
Tellen ze de weergalm 
Van hun stappen 
Waarop zij 
Tot op het bot teruggekomen zijn

Onze gedachten 
Worden koffiedik 
Navelstarend 
En verlosonkundig, 
Blut

(S.C.)