maandag 18 augustus 2014

Contrast

verleiden / natuurlijk geeft zij haar schoonheid prijs

verleidelijk / natuurlijk geeft zij haar schoonheid prijs

(S.C.)

zondag 17 augustus 2014

Thuis

daar woon ik,
tweede afgrond links

waar lifters hun
bestemming zien ontsporen,
waar elke droom zich aan de ochtend snijdt

de muren staan vol rimpels
en de vensters  zijn doodmoe
alleen de deurknop glimt
want zij is vingerafdrukvrij

binnen beef ik, hou ik spelden
in de handen klem
opdat ik er geen zou kunnen horen vallen

angstig waak ik,
mijn pupillen barsten in hun vijvers
want mijn aanwezigheid loert om elke hoek

(S.C.)

zaterdag 16 augustus 2014

Klemtoon

ik ben geboren
met lood in mijn lichtzinnig
schrift

met frisse tegenzin
beschrijf ik elke dag

het ontbreekt
aan wekelijks één volzin

(S.C.)

Begrijpe wie begrijpen wil

de mens berouwde en verzon,
schold de schuld van nat gebleven
tranen kwijt

waar misplaatste vragen groeiden
sproeide hij met ether en goed zweet

liefde was een dure hofnar
die het masker van de eenvoud droeg

en toch ontnam geen man zich van het woord

alleen zijn ziel was dodelijk op de mond
gevallen

(S.C.)

Regenwoud

bij bosjes
vielen bomen

tot het braakland
zichtbaar werd

waar eens het bos was
dat ik door diezelfde bomen
niet kon zien

(S.C.)

Oude brief (VII)

zes winters na de rozenkus
was ik te gast bij jou
op stroom

we luisterden aandachtig naar
elkanders scherm,
bootsten oude warmte na in lange zinnen
swingend tikwerk zorgde voor muziek

ik kon lezen
dat je stem nog steeds dezelfde was
en dat ook nu je blik niet
anders werd gespeld

het was laat
en we letterkusten erop los
even keek ik op en zag de muren minzaam lachen
tot het daagde:

na al die jaren
had ik je afwezigheid herwonnen

(S.C.)

Oude brief (VI)

ze schudde hem voor gebruik
uit zijn broekzak vielen kussen – los gewrikt
uit hun papier -
die dof in wonden
op het  loops tapijt belandden

ze keek ze als de pokken aan
en droeg hem op
het bloeden met de stilste doek te stelpen

ze zei: kom dichter, geef mezelf in jou
aan mij en
toon jezelf alleen aan niemand

hij deed wat zij van hem verlangde
en al doende faalde hij

(S.C.)