maandag 27 februari 2017

Polaroid

Een glimlach
die op springen staat,
zich in dit urenlange ogenblik
de binnenzijden van
het kind verwijt
maar toch de buiging van zijn hoeken
niet wil wissen
weet hij veel, wie weet weemoed
blakend van een schoonheid
die zich aan mijn koude kleren blijft verbranden

(S.C.)

maandag 6 februari 2017

Uit De Rem Gebiecht (6u29)

Stappen
kleven aan de grond
Het groen
is uit het gras gevist,
wat gisteren nog bloeide rot

De rotvaart ligt er lui bij
en de luwte streelt de lellen kil

Grote woorden maken zich als slaven klein
onthecht van hun kerkstoel
houden ze het bloed warm
in het moederlijf van de mislukking, letsels
van oeroude toekomst, uitlaatlippen
op een vormeloos gezicht

lege hand in lege hand
lopen nachten schuimen, worstelende
vleugelslagen en scheel rood
de onbewoond verklaarde hartkamers van het nieuwe daglicht in

(S.C.)

vrijdag 6 januari 2017

Poème Photographique à Ranger Chez Vous

Deze bundel zal verkrijgbaar zijn samen met het album Klankdal – Alle Dag Aan Diggelen dat eind februari verschijnt bij Wool-E Discs. Dit is een oplage van 5 stuks, m.a.w. 5 exemplaren van het Klankdal-album komen samen met de bundel voor een kleine meerprijs. First come, first served. Meer info volgt later.