dinsdag 29 juli 2014

Eendagsvlieg

de eendagsvlieg
had haar dagje niet

en ging slapen

’s anderendaags groette zij een nieuwe dag
en dat is jammer

(S.C.)