dinsdag 29 juli 2014

Baarmoeder

hoe ouder, kouder aan de slapen
op het knus gelaten kussen en in gal
gewassen wol, hoe meer ontdooiend
leven uit haar navel klapt

wie zal ‘r schikken en verkwikken
in haar laatste bed wanneer het einde
het verleden overlommert? Zocht zij
de ridder of het paard?

hij, verwekker, in oude albums de
vergulde schatkist met het hart,
heden hoeder van het nest uit rode
stenen sust maar redt het niet

dat kleine leven, zittend op de blaren
van zijn eigen genesis, de liefdesvrucht
in wezen, is de lijm tussen wens en
immer trouw

(S.C.)