dinsdag 29 juli 2014

Ouwe

is het rouw te goeder trouw, zielsbeslag om jou?
ik weet het niet
misschien ontbreekt het aan gemis omdat het zwijgen,
ons zo eigen, niet onmondiger dan vroeger is

en nog steeds hoor ik je lied, de passe-partout nu niet,
dat was ik toen, de nathals met één schoen

wist je dan – man en va naar ik vernam – dat ik
na jou nog langer met me leven zou?
het antwoord wacht op vragen, vlagen van een
band, tot dan heb je mijn mond in onderpand

(S.C.)