dinsdag 29 juli 2014

Stad

zo droef
het ritsende verkeer
en toonbankmondigheid te keer,
torst de stad volwassen wallen onder haar bewogen daken

’s avonds gaan de wakkeren slapen,
klopt de jonkman grijze haren van de kussens

schuimbekkend schelden kloosterlijke monden,
dobberen dromen in verschraalde Duvelglazen

al te vaak
wordt deze stenenbrij de klank van vrijheid toegedicht

ja,
hoogbouw stijgt het landschap naar het hoofd

(S.C.)