dinsdag 29 juli 2014

Tulp

mijn luie oog
is trager dan het landschap

ze laat zich leiden
door het zicht op betere tijden

daar, in die blinde vlek die liefde beeldt

vals besnaard
als zwermen vogels
raspend over dorre velden

stemmen beelden grasgroen uit,
verzinnen houden van
gekerfd in trotse stronken

hun klanken dansen niet
met de duizend tulpen
die ik ontdoe van alle rokken

mijn scharen snoeien tot slechts stengels resten

(S.C.)