dinsdag 29 juli 2014

XIII

één keer nog
herhaalde je je dagen,
en praatte je de nadorst naar de mond
vooraleer je zou verdwalen
in de straten van de schroom

het hart, vier krappe kamers leefgebied
borstelde abrupt de laatste fuivers buiten

toen sloot je pas de deur
zodat het in je cel niet meer zou tochten

op de tafel lag geen leugen
enkel nog een leeggedronken fles

(S.C.)