vrijdag 1 augustus 2014

Luchtweg

wijs me plaatsen aan
waar ik niet ademen
kan

maar mag

lucht heb ik al in
belten

(S.C.)