zaterdag 16 augustus 2014

Oude brief (VI)

ze schudde hem voor gebruik
en uit zijn broekzak vielen kussen – los gewrikt
uit hun papier -
die dof in wonden
op het  loops tapijt belandden

ze keek ze als de pokken aan
en droeg hem op
het bloeden met de stilste doek te stelpen

ze zei: kom dichter, geef mezelf in jou
aan mij en
toon jezelf alleen aan niemand

hij deed wat zij van hem verlangde
en al doende faalde hij

(S.C.)