zaterdag 16 augustus 2014

Oude brief (VII)

zes winters na de rozenkus
was ik te gast bij jou
op stroom

we luisterden aandachtig naar
elkanders scherm,
bootsten oude warmte na in lange zinnen
en swingend tikwerk zorgde voor muziek

ik kon lezen
dat je stem nog steeds dezelfde was
en dat ook nu je blik niet
anders werd gespeld

het was laat
en we letterkusten erop los
even keek ik op en zag de muren minzaam lachen
tot het daagde:

al die jaren later
had ik je afwezigheid herwonnen

(S.C.)