donderdag 18 september 2014

J(olig) XX

je zwijgt lang, te
lang met korte tussenpozen

wrang

het is het tikken van je lippen die
mijn oren treitert,
duivelshorens op mijn denkdak zet

liever heb ik dat je praat
zelfs wanneer je niets meer te vertellen hebt

want onstuitbaar
is de vraatzucht van mijn oren,
niet te wassen mijn verslaving
voor jouw speeksel op mijn tong

toe zeg dan ...


dan 

(S.C.)