donderdag 25 september 2014

Mêlee*

mijn liever strijden
in de stede, in mijn huis van fluister
jouw lijden is in mij de eenvoud
zoals “H” in haat verscholen,
zacht in zwachtels,
in de aderen koud

nu en later,
wanneer in jou het wondzout ebt
en eb in mij de leegte wekt
(zoals goden stil in doden dolen,
met vaalgrijs marmer afgedekt)
zal de angst niet langer kleuren

nu niet en later wel,
wanneer de nacht rondom jouw doornen spant,
is bang in alle rust
en rust in het verlangen
de zege badend in de droogte
en in liefde uitgeblust

(S.C.)

*oorspronkelijk bedoeld als insert van Moment Sustain LP van Das Geheim maar nadien vervangen door een atonaal gedicht ("Stilte") . Voor verdere info: discogs