dinsdag 18 november 2014

Beeldstand

ik zag de dood – lood
viel in de spiegel, hoofdjicht
hengelde naar luis – stretchen
en bevriezen in slow motion

om mijn schouders hing
een pij van uitgemolken zwart
grijs ruikend

dit beeld vroeg ik een marmeren
slaap, hard als stilte

doch niks bewoog tot levens toe

(S.C.)