dinsdag 6 oktober 2015

Stadsrit

Te hopen: achter mij
verwachting
verderop niet veel te zien
zijn beloop maar laten
doodgaan elke dag voorbij
is eentje niet beleefd gelukkig
zijaanzichten dichtgetimmerd zo goedkoop
stonden achteruitkijkspiegels nooit, men spiegelt
zich vandaag de dag niet meer aan achterliggers
mijmering, gedachte, moeheid en herinnering
zijn kringloopwaren in dit stadsgewoel
Het centrum bruisend is de mens voorbij,
een lach volstaat rechts in

(S.C.)