woensdag 16 maart 2016

Oude brief (XV)

Je wandelt spiegelbeelden
met een zielenknijper op je neus
Je slaat de nagel naast de kop
met vroeg ontheemde woorden. Alles komt wel goed
Verglijden mag je gratis
Schaduwkanten zijn inleverbaar als duffe noten
Baden met lauw water, sfeermuziek en mesjes?
Overal te pas
en in de pas te passen
Voel maar, gloei maar, vloei,
de dood zal jou niet haten 

(S.C.)