maandag 6 februari 2017

Uit De Rem Gebiecht (6u29)

Stappen
kleven aan de grond
Het groen
is uit het gras gevist,
wat gisteren nog bloeide rot

De rotvaart ligt er lui bij
en de luwte streelt de lellen kil

Grote woorden maken zich als slaven klein
onthecht van hun kerkstoel
houden ze het bloed warm
in het moederlijf van de mislukking, letsels
van oeroude toekomst, uitlaatlippen
op een vormeloos gezicht

lege hand in lege hand
lopen nachten schuimen, worstelende
vleugelslagen en scheel rood
de onbewoond verklaarde hartkamers van het nieuwe daglicht in

(S.C.)